Teer

Blåbärs-te
Blåbär är ur näringssynpunkt ett livsmedel med mycket antioxidanter, C-vitamin och lutein som är bra för synen. Blåbär sägs stärka blodkärlen, behandla diarré och på andra sätt vara bra för magen. Sägs även vara bra för minnet och kunna förhindra demenssjukdomar. En del anser att blåbär förbättrar mörkerseende och reglerar blodsockret.

Tranbärs-te
Tranbär sägs vara bra mot urinvägsinfektioner och motverka hjärt- och kärlsjukdomar. Tranbär har länge används som en huskur, av framförallt kvinnor, för många olika besvär.

Grönt te
Grönt te sägs vara positivt för hälsan genom sitt höga innehåll av viktiga antioxidanter och polyfenoler. Grönt te-extrakt kan användas som del i en viktreducerande diet.