Ingefära 30 tabl.

Åksjuka är vanlig hos valpar och unghundar. Normalt är detta övergående ju äldre hunden blir. Symtomen kan vara flera; intensivt flåsande, hunden dreglar mycket, trötthet och slöhet, kräkningar, nervositet, oro eller hyperaktivitet.

Beroende på hundens storlek ges ½ - 1 tablett av Vitasal Ingefära ca en halvtimme före åkturen. Naturligtvis kan även Ingefära ges till äldre hundar som fortfarande har problem. Ingefära sägs även ha positiv effekt för hundar med ledbesvär och smärta.

FAKTARUTAN

Åkträna hunden om den visar symptom på åksjuka. Åk i små etapper och utöka distansen successivt. Avsluta gärna åkturen med något som hunden tycker är roligt. Rasta hunden väl och undvik att ge hunden mat 2-3 timmar före resan. Se till att det finns god ventilation, friskt vatten och lagom med raster på resan.