Sälolja

Sälolja är ett naturligt kosttillskott som främjar rörligt liv. Sälolja har ett naturligt högt innehåll av Omega 3-fettsyror. Säloljan från Vitasal kommer från späcket hos grönlandssälen, en sälart som inte finns med på listan över utrotningshotade djurarter. Vitasal Sälolja tillfredsställer Mattilsynets (Norges ”Livsmedelsverk”) krav när det gäller gränsvärden för miljögifter.
Sälolja sägs vara bra för ömma och stela leder, vara fördelaktig vid diabetes och sägs även vara lätt blodtryck- och kolesterolsänkande samt vara fördelaktig vid mild psoriasis och torr hud. Sälolja sägs ha positiv effektiv vid lätt nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

FAKTARUTAN

Forskning visar att sälolja kan användas för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar. Den medicinska effekten beror på den unika sammansättningen av omega-3-fettsyror. Det är dessutom dokumenterat att molekylerna i säloljan är uppbyggd annorlunda än de är hos fiskoljorna, och att människan troligen kan tillgodogöra sig säloljan bättre än fiskoljan under nedbrytningsprocessen i mag-tarmkanalen. Källa: Fiskeridirektoratet, Norge