BLÅBÄR +

Vitasal Blåbär+ är en produkt som kombinerar Omega 3 med blåbärens rikedom av antioxidanter och C-vitaminer. Blåbär är rikt på lutein som sägs vara bra för synen. Kombinerat med Omega 3 som är bra för hjärta, kärl och koncentration är detta en produkt för såväl äldre som aktiva människor.

FAKTARUTAN

Blåbär är ett ris som växer vilt i norra Europa. Det är den vanligaste växten i Skandinavien.