Vanliga frågor & svar. 

  

FAQ Sälolja

1. Dosering. Den rekommenderade dosen anges till "1-8 kapslar 1-2 ggr/dag". Hur vet jag hur mycket jag behöver? Finns det inte risk för under- eller överdosering eftersom det skiljer 16 ggr på lägsta och högsta dosen?

Svar: Vi har valt 500 mg kapslar istället för 1000 mg, som är vanligast på marknaden. Skälet är att det för många är lättare att svälja och då får man ta två istället. Hur stor dos man ska/bör ta varierar från individ till individ, beroende på kosten. Om man äter mycket fisk så får man i sig Omega 3 och det reducerar behovet av kosttillskott. Risken att det skulle bli överdosering är liten eftersom det skulle vara som om man åt för mycket fisk. Normalbehovet bör ligga på 2 kapslar x 2, dvs 4 kapslar per dag.


2. Innehåll.
Det står på etiketten att säloljan är "kontrollerad och fri från tungmetaller och miljögifter". På vilket sätt är den kontrollerad och vem är ansvarig för kontrollen?

Svar: Vi producerar Säloljan i Norge som i sin tur köper in råvaran från Kanada. Fabriken gör kontroll vid leverans samt stickkontroller. Producenten framställer oljan efter GMP-standard (Good Manufacturing Standard) och tillverkningskontrollen kan jämföras med den i läkemedelsindustrin.


3. Tillverkning.
Hur tillverkas oljan? Vilka slags sälar hämtas den från? Och hur?

Svar: Sälarna är vuxna sälar från Grönland och det är späcket som används. Späcket värms upp för att sedan separeras och gå igenom flera reningsprocesser. Allt kontrollerat enligt de krav som Kanadensiska myndigheter ställer samt de krav som EU/EFTA har av import när det gäller Omega 3.


4. Användande.
Har använt Vitasal länge och mår bra av säloljan men min fråga är dock eftersom det har diskuterats på tv om tillverkningen av gelatin: Innehåller den gelatin som används i oljan några gifter?

Svar: Gelatinkvaliten vi använder oss av är producerad i EU med hänsyn till pharmacopea och ligger innanför gränsvärde för miljögifter. Vid import blir varje batch med tillhörande dokumentation värderad och godkänt av Mattilsynet (det norska kontrollorganet motsvarande Livsmedelsverket).

Vitasal AB  info@vitasal.se  www.vitasal.se